Формиране на позитивен климат


image

Тема: "Формиране на позитивен климат"

Продължителност: 2 академични часа

Дата и час: 14 юни 2023 г. oт 17.30 ч.

Място на провеждане – учителска стая

Формиране на позитивен климат Формиране на позитивен климат