Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година


image

Тема: "Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година" - работна среща

Продължителност: 2 академични часа

Дата и час: 27 юни 2023 г. oт 14.00 ч.

Място на провеждане – учителска стая