Практически насоки в обучението по БДП


image

Тема на обучението (лекторията):„Практически насоки в обучението по БДП”

Продължителност: 2 академични часа.

Лектори: Светла Лазарова и Петя Колева (старши учители в начален етап ОУ „Георги Кирков”)

Дата и час: 24.10.2023г. (вторник) oт 17.30 ч.

Място на провеждане: учителска стая