Какво прави иновативното училище желано и успешно?


image

Обучение (семинар) на тема: „Какво прави иновативното училище желано и успешно?”

Продължителност: 2 академични часа.

Лектор: Даниела Василева (старши учител в ОУ „Георги Кирков”)

Дата и час: 20.11.2023г.(понеделник) oт 17.30ч.
Място на провеждане: учителска стая