Усвояване на стратегии за учене в часовете по самоподготовка в ЦОУД


image

Обучение на тема: "Усвояване на стратегии за учене в часовете по самоподготовка в ЦОУД"

Продължителност: 2 академични часа

Лектор: Таня Петкова

Дата и час: 30.01.2024 г. (понеделник), 17:00 часа

Място на провеждане: учителска стая