РАБОТА С ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


image

Тема на обучението - „РАБОТА С ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ“
Място на провеждане - Св. Св. Константин и Елена, 9006 Варна, България, Ensana Aquahouse
Период на провеждане  30.03. – 01.04. 2024 г.
Обучител - проф. Тони Чехларова
Наименование на обучителната организация – Институт по математика и информатика - Българска академия на науките
Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват в обучението - 43