Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година

Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година

Тема: "Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година" - работна среща Продължителност: 2 академични часа Дата и час: 27 юни 2023 г. oт 14.00 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Формиране на позитивен климат

Формиране на позитивен климат

Тема: "Формиране на позитивен климат" Продължителност: 2 академични часа Дата и час: 14 юни 2023 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
“Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти

“Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението: "Работа с деца и ученици със СОП" Място на провеждане: хотел "Аура", гр. Велинград Период на провеждане: 29.04.- 01.05. 2023 г. Начален и краен час: 15:00 ч. на 29.04.2023 г. - 11:00ч.  на 01.05.2023 г. Брой на педагогическите специалисти, заяв...

прочети повече...
Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието 2 академични часа Дата и час: 21 март 2023 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството

Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството

Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството 2 академични часа Дата и час: 25 януари 2023 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая/ Тиймс ...

прочети повече...
Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория 2 академични часа Дата и час: 15 декември 2022 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.

Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.

Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.  2 академични часа Дата и час: 02 ноември 2022г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците - обучение (работна среща)

Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците - обучение (работна среща)

„Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците” - обучение (работна среща) 2 академични часа                            &...

прочети повече...
„ЕКИПНА РАБОТА“ - обучение за педагогически специалисти

„ЕКИПНА РАБОТА“ - обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението - „ЕКИПНА РАБОТА“ Място на провеждане - гр. Банско Период на провеждане  7 септември – 9 септември 2022 г. Начален и краен час - от 14.30ч. на 07.09. до 17.30ч. на 08.09.2022г. Наименование на обучителната организация – Институт по математик...

прочети повече...