“Проучване и анализ на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2023 - 2024 година“

“Проучване и анализ на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2023 - 2024 година“

Обучение на тема: "Проучване (анкета във връзка с проведените обучения) и анализ на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2023 - 2024 година" Продължителност: 2 академични часа Представящ: Любена Тянова Дата и час: 02.07.2024 г. (вторник), ...

прочети повече...
“Включване на родителите в училищния живот“

“Включване на родителите в училищния живот“

Обучение на тема: "Включване на родителите в училищния живот" Продължителност: 2 академични часа Лектор: Росица Джегарова Дата и час: 20.06.2024 г. (четвъртък), 14:00 часа Място на провеждане: учителска стая   ...

прочети повече...
“Гражданско образование на учениците - инструмент за създаване на позитивна училищна среда“

“Гражданско образование на учениците - инструмент за създаване на позитивна училищна среда“

Обучение на тема: "Гражданско образование на учениците - инструмент за създаване на позитивна училищна среда" Продължителност: 2 академични часа Лектор: Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД Дата и час: 30.05.2024 г. (четвъртък), 17:00 часа Мя...

прочети повече...
РАБОТА С ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

РАБОТА С ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Тема на обучението - „РАБОТА С ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ“ Място на провеждане - Св. Св. Константин и Елена, 9006 Варна, България, Ensana Aquahouse Период на провеждане  30.03. – 01.04. 2024 г. Обучител - проф. Тони Чехларова Наименование на обучителната организация &ndas...

прочети повече...
Полезни практики за работа с деца и ученици с разстройство от аутистичен спектър

Полезни практики за работа с деца и ученици с разстройство от аутистичен спектър

Обучение на тема: "Полезни практики за работа с деца и ученици с разстройство от аутистичен спектър" Продължителност: 2 академични часа Лектор: Виктория Сали Дата и час: 26.03.2024 г. (вторник), 17:00 часа Място на провеждане: учителска стая ...

прочети повече...
Усвояване на стратегии за учене в часовете по самоподготовка в ЦОУД

Усвояване на стратегии за учене в часовете по самоподготовка в ЦОУД

Обучение на тема: "Усвояване на стратегии за учене в часовете по самоподготовка в ЦОУД" Продължителност: 2 академични часа Лектор: Таня Петкова Дата и час: 30.01.2024 г. (понеделник), 17:00 часа Място на провеждане: учителска стая ...

прочети повече...
Дигитални компетентности. AI - изкуствен интелект

Дигитални компетентности. AI - изкуствен интелект

Обучение на тема: "Дигитални компетентности. AI - изкуствен интелект" Продължителност: 2 академични часа Лектор: Григор Бошнаков Дата и час: 14.12.2023 г. (четвъртък), 17:30 часа Място на провеждане: учителска стая ...

прочети повече...
Какво прави иновативното училище желано и успешно?

Какво прави иновативното училище желано и успешно?

Обучение (семинар) на тема: „Какво прави иновативното училище желано и успешно?” Продължителност: 2 академични часа. Лектор: Даниела Василева (старши учител в ОУ „Георги Кирков”) Дата и час: 20.11.2023г.(понеделник) oт 17.30ч. Място на провеждане: учителска с...

прочети повече...
Практически насоки в обучението по БДП

Практически насоки в обучението по БДП

Тема на обучението (лекторията):„Практически насоки в обучението по БДП” Продължителност: 2 академични часа. Лектори: Светла Лазарова и Петя Колева (старши учители в начален етап ОУ „Георги Кирков”) Дата и час: 24.10.2023г. (вторник) oт 17.30 ч. Място на пр...

прочети повече...
Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година

Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година

Тема: "Проучване и анализ на потребностите на педагогическите специалисти от квалификация за учебната 2023/2024 година" - работна среща Продължителност: 2 академични часа Дата и час: 27 юни 2023 г. oт 14.00 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Формиране на позитивен климат

Формиране на позитивен климат

Тема: "Формиране на позитивен климат" Продължителност: 2 академични часа Дата и час: 14 юни 2023 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
“Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти

“Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението: "Работа с деца и ученици със СОП" Място на провеждане: хотел "Аура", гр. Велинград Период на провеждане: 29.04.- 01.05. 2023 г. Начален и краен час: 15:00 ч. на 29.04.2023 г. - 11:00ч.  на 01.05.2023 г. Брой на педагогическите специалисти, заяв...

прочети повече...
Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието 2 академични часа Дата и час: 21 март 2023 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството

Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството

Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството 2 академични часа Дата и час: 25 януари 2023 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая/ Тиймс ...

прочети повече...
Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория 2 академични часа Дата и час: 15 декември 2022 г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.

Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.

Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.  2 академични часа Дата и час: 02 ноември 2022г. oт 17.30 ч. Място на провеждане – учителска стая ...

прочети повече...
Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците - обучение (работна среща)

Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците - обучение (работна среща)

„Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците” - обучение (работна среща) 2 академични часа                            &...

прочети повече...
„ЕКИПНА РАБОТА“ - обучение за педагогически специалисти

„ЕКИПНА РАБОТА“ - обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението - „ЕКИПНА РАБОТА“ Място на провеждане - гр. Банско Период на провеждане  7 септември – 9 септември 2022 г. Начален и краен час - от 14.30ч. на 07.09. до 17.30ч. на 08.09.2022г. Наименование на обучителната организация – Институт по математик...

прочети повече...